Ngày 30/10, học sinh Nam Trung Yên đã tham dự buổi sinh hoạt chủ điểm của các thầy cô tổ Toán – Lí – Công nghệ trong niềm vui khôn tả.